Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-02 för omedelbar justering av protokoll

[2021-03-02]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 2 mars 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 25 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av rehabiliteringsverksamhet

Dnr: HSN 2020-475

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.