Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll

[2021-03-22]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 25 februari 2021 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 mars 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

https://samordning.org/svo/om-oss/dokument