Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-06-08 protokoll

[2021-06-08]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen 30 april 2021 har justerats den 7 juni 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll