Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-09 av protokoll

[2021-04-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 31 mars 2021 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 9 april 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till protokoll