Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-10 protokoll

[2021-05-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 21-04-21 med patientnämnden har justerats den 10 maj 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll