Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-06-09 för omedelbar justering av protokoll

[2021-06-09]

Beslut om kravspecifikation för upphandling av ambulanssjukvård

 

Dnr: HSN 2020-601

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.