Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-06-04 för protokoll

[2021-06-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 maj 2021 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 02 juni 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten