Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-06-04 för protokoll

[2021-06-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 21 maj 2021 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 21 maj 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/om-oss/dokument