Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-19 för protokoll

[2021-05-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 maj 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 19 maj 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll.