Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-19 för protokoll

[2021-05-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid extra sammanträde den 10 maj 2021 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 19 maj 2021.

 

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.