Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-12 för protokoll

[2021-05-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 april 2021 med trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium har justerats den 11 maj 2021.

 

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.