Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-11 protokoll

[2021-05-11]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen 14 april 2021 har justerats den10 maj 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

sammanträdeshandlingar och protokoll