Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-04 protokoll

[2021-05-04]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionfullmäktige den 20 april 2021 har justerats den 4 maj 2021.
Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: Sammanträdeshandlingar och protokoll: