Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-29 av protokoll

[2021-04-29]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 april 2021 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 28 april 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

 

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten