Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-13 för omedelbar justering av protokoll

[2021-04-13]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 13 april 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 37 omedelbart justerats.

 

Beslut om regelbok för vårdval öppen specialiserad ögonsjukvård

 

Dnr: HSN 2020-676

 

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.