Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-13 av protokoll

[2021-04-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 1 april 2021 med Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 13 april 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll