Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-09 för protokoll

[2021-04-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 31 mars 2021 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 9 mars 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll