Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-04-07 protokoll

[2021-04-07]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen 3 mars 2021 har justerats den 6 april 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll: