Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-18 för protokoll

[2021-03-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid extra sammanträde den 15 mars 2021 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 18 mars 2021.

 

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.