Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-09 för protokoll

[2021-03-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 mars 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 9 mars 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll.