Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-09 av protokoll

[2021-03-09]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 3 februari 2021 har justerats den 8 mars 2021.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll