Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-05 protokoll

[2021-03-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 februari 2021 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 3 mars 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandling och protokoll