Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-03 för protokoll

[2021-03-03]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 februari 2021 med Regionutvecklingsnämnden har justerats den 3 mars 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll