Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-03-01 för protokoll

[2021-03-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 februari 2021 med Patientnämnden har justerats den 1 mars 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll