Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-02-25 för protokoll

[2021-02-25]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 28 januari 2021 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 februari 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.
https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_28_januari.pdf