Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-02-08 för protokoll

[2021-02-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 februari 2021 med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 8 februari 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll