Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-02-03 av protokoll

[2021-02-03]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 21 januari 2021 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 3 februari 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll