Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-02-02 för protokoll

[2021-02-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 20 januari 2021 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 2 februari 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll