Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-01-07 för protokoll

[2021-01-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 27 november 2020 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 december 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_den_27_nov.pdf