Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-01-04 av protokoll

[2021-01-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 december 2020 med patientnämnden har justerats den 4 januari 2021.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Protokoll från patientnämnden