Region Östergötland

Vårmöte som ger patientnytta

Bilden visare regiondirektör Krister Björkegren och verksamhetschef Martin Hallbeck som invigningstalar.

[2019-05-16]

Den 15 till 17 maj hålls Vårmötet i patologi som i år arrangeras i Linköping av klinisk patologi, Region Östergötland. Mötet samlar alla yrkesgrupper inom den diagnostiska specialiteten klinisk patologi, som delar kunskap om en snabb utveckling på området.

Bilden visar Medicinska biologen Linnea Sandin med ett av de många cellprover som analyseras på kliniken.

Runt 400 patologer, biomedicinska analytiker, medicinska biologer, obduktionstekniker, cytodiagnostiker och administratörer träffas på Konsert och Kongress i Linköping. Både nationella och internationella föreläsare deltar tillsammans med ett 40-tal företag. Huvudtalare är doktor Sylvia Asa från Kanada och professor Liron Pantanowitz från USA.

– Vårmötet är en fantastisk arena för att utbyta kunskap, inspireras och knyta kontakter. Vi är glada att ta emot besökarna här i Östergötland och stolta att visa vår verksamhet bland annat den inom digital patologi där vi är världsledande här i regionen, säger Martin Hallbeck, verksamhetschef vid klinisk patologi, Region Östergötland.

Individanpassade behandlingar
Inom klinisk patologi utförs diagnostik i vården, till stor del inom cancervården. Det sker en snabb utveckling av patologin och genom att kombinera den digitala utvecklingen, Artificiell Intelligens, AI, och genanalyser utvecklas diagnostiken för att kunna individanpassa behandlingar, det som kallas precisionsmedicin.

– Den snabba utvecklingen av gentekniken gör att nya typer av cancerbehandlingar kommer, till stor patientnytta. Genom att titta på generna i tumören kan vi veta om det är stor eller liten chans att ett visst läkemedel är till nytta för patienten redan innan behandlingen ges, säger Martin Hallbeck.

Professor Liron Pantanowitz från UPMC Shadyside Hospital i Pittsburg i USA, kommer att tala både om hur man arbetar praktiskt med digital patologi och utnyttjar AI i vardagen, och hur man tror att utvecklingen ser ut framöver.

– Vi har många gemensamma utmaningar mellan länderna och det är lärorikt att byta erfarenheter av hur vi hanterar dessa, säger Martin Hallbeck.

Programmet innehåller också nya och intressanta uppdateringar inom många andra av patologins viktiga områden.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Andra webbplatser