Region Östergötland

Stabsläget avvecklat i Region Östergötland

[2019-08-19]

Region Östergötland är åter i normalläge och de särskilda sjukvårdsledningarna på regional samt lokal nivå på Universitetssjukhuset i Linköping (US) är avvecklade.

Uppdatering tisdag klockan 11:50

De vårdtagare som evakuerades till US under måndagskvällen har nu lämnat sjukhuset och flyttat tillbaka till vårdboendet.

Region Östergötland har återgått till normalläge och har avvecklat sjukvårdsledningarna både på regional och lokal nivå.

Uppdatering klockan 09:00

I dag pågår provlandningar med militärhelikopter på Universitetssjukhusets helikopterplatta. Dessa är planerade sedan tidigare och har inget samband med gårdagens och nattens händelser.

Uppdatering klockan 07:40

I samband med detonationen på Garnisonsområdet under natten till tisdagen skadades lokaler på Brigadgatan 21 i Linköping, där Region Östergötland bedriver verksamhet. Det är Regionalt cancercentrum som hyr lokaler i byggnaden, där bland annat fönster krossades. Arbetsplatsen är stängd under dagen och eftersökning av ersättningslokaler pågår.

De personer som evakuerades till US under måndagskvällen kommer att flyttas tillbaka till sitt vårdboende under tisdagen.

Inga personskador har rapporterats.

Uppdatering måndag klockan 22:15

Evakueringen av personerna från vårdboendet är nu klar. Stabsläget i Region Östergötland kvarstår över natten. Både den regionala och den lokala sjukvårdsledningen är fortsatt etablerade i väntan på att polisens operativa insats ska avslutas.

Uppdatering klockan 19:00

US kommer att ta emot 31 personer från det kommunala vårdboendet på Garnisonsområdet. Evakueringen påbörjas efter klockan 19. De evakuerade förmodas stanna åtminstone över natten.

Vi samverkar med kommunen för att kunna ge vårdtagarna bästa möjliga omvårdnad, säger Rickard Lundin, stabschef i regional sjukvårdsledning.

Publicerat klockan 17:30

Region Östergötland har fått en förfrågan av Linköpings kommun om att hjälpa till att evakuera vårdtagare från ett vårdboende på Garnisonsområdet i Linköping. Nu inventeras möjligheten att bistå denna förfrågan.

Regionen samverkar i nuläget med både polisen och kommunen.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85