Region Östergötland

Region Östergötlands e-hälsoarbete presenteras på Vitalis

[2019-05-20]

Hallå där Erik Reinicke, projektledare för Ekosystem för e-hälsa, som håller en presentation på det nordiska e-hälsomötet Vitalis i Göteborg den 23 maj:

Bilden visar Erik Reinicke

Vad ska du prata om på Vitalis?

– Jag kommer att berätta om vårt projekt Ekosystem för e-hälsa och det arbete som vi nu gör tillsammans inom regionen runt hemmonitorering. Jag lyfter fram resultatet från den kunskapsinventering vi gjorde samt vårt arbete nu där vi inventerar och skapar vårt ekosystem.

Hur går det för Region Östergötland att utveckla digitala lösningar för patienter som vårdas hemma?

– Vi har en avancerad hemsjukvård och primärvård som använder "Hälsodagboken" för att bland annat arbeta med hjärtsvikt, magtarmkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping använder hemmonitorering för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Patienterna sköter provtagning hemma, läser av resultat via mobiltelefon och fyller i olika typer av skattningar. Resultat och skattningar blir avlästa av ansvarig personal på kliniken. Patienterna har också möjlighet att via 1177.se fylla i olika skattningsskalor. Vi är riktigt bra på att använda och utveckla KBT på nätet både för vuxna och ungdomar. Flera andra stöd- och behandlingsprogram är på gång såsom tobakshjälpen, artrosskola med mera. Flera verksamheter har också valt att ha uppföljningsbesök med sina patienter via olika videolösningar.

Vilka utmaningar finns?

– Utmaningarna som jag ser framåt är de vanliga inom förändringsledning; att få med alla på tåget, att vi är uthålliga i arbetet, utgår från behoven och får lösningar som är hållbara och stabila när de införs. Det är flera områden som vi fokuserar mycket på i projektet Ekosystem för e-hälsa.

Vilka vinster ser du?

– Vår bild är att om att patienterna kan få möjlighet att vara hemma längre och kan deras hälsa bli mer stabil trots sjukdomen. De kan bli mer självständiga och delaktiga i sin egen vård.

Hur ser hemsjukvården ut om fem år?

– Oj vilken svår fråga. Jag hoppas att vi generellt inom sjukvården kan ge möjlighet till våra patienter att få en mer behovsstyrd vård. Anpassad för dina villkor. Men det måste bygga på en sund ekonomisk grund och en trygg vardag för våra medarbetare. Annars kommer inte det hända.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 

Ekosystem för e-hälsa

Projektet Ekosystem för e-hälsa syftar övergripande till att underlätta för
patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska
behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera
och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa
arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.