Region Östergötland

Nationella veckor i Norrköping

Bilden visar styrgruppen för Kirurgveckan.

[2019-08-19]

Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset står för värdskapet under den nationella Kirurgveckan, som i dag startar i Norrköping. Nästa vecka är det dags för sjukhusets ortopedklinik att hålla i trådarna under Ortopediveckan.

Kirurgveckan är ett årligt arrangemang som anordnas av Svensk kirurgisk förening och värdskapet turnerar mellan landets kirurgkliniker. Det är 20 år sedan Vrinnevisjukhuset stod värd för kirurgveckan men nu är det alltså dags igen.

Under veckan kommer de cirka 1500 deltagarna att lyssna till lokala, nationella och internationella föreläsare och ta del av de senaste vetenskapliga rönen, nätverka och besöka ett 60-tal utställare i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

– Det är ett ovanligt stort antal anmälda, vilket är jätteroligt, säger Jessica Frisk, vårddirektör vid Vrinnevisjukhuset och tidigare verksamhetschef på kirurgiska kliniken.

Förberedelser under lång tid

Kirurgiska kliniken har förberett arrangemanget under lång tid. Kliniken har koordinerat det vetenskapliga programmet och bidrar med flera programpunkter, däribland state of the art-föreläsningar inom obesitaskirurgi och om verksamheten vid matstrupslab.

Kliniken har också planerat innehållet i de vårdvetenskapliga och vårdadministrativa programmen, som vänder sig främst till sjuksköterskor respektive vårdadministratörer. Kirurgveckan riktar sig i dag inte bara till läkare utan till alla de yrkesgrupper som är verksamma inom kirurgisk vård.

– Det är fler sjuksköterskor och vårdadministratörer som deltar i dag än tidigare, vilket är bra. Vi är flera professioner som arbetar tillsammans kring patienten och att lyfta fram teamet är viktigt, menar Jessica Frisk.

Nästa vecka är det dags för ytterligare ett sjukvårdsevent av nationellt intresse att ta plats i Norrköping. Då är Vrinnevisjukhusets ortopedklinik värd för årets upplaga av Ortopediveckan.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88