Region Östergötland

Livsviktig konferens i Norrköping

[2019-09-30]

Den 2-3 oktober är det dags för den 12:e nationella suicidpreventiva konferensen. Den arrangeras vartannat år och den här gången har det blivit dags för Region Östergötland och Norrköpings kommun att stå för värdskapet i Louis de Geer.

Bilden visar projektledare Carin Tyrén

– Det här är en livsviktig konferens. Det kommer bli ett fantastiskt tillfälle att ta del av goda exempel, personliga berättelser och den senaste forskningen. Under de här dagarna kan man verkligen uppdatera sig om det suicidpreventiva läget både i och utanför Sverige, säger Carin Tyrén, projektledare för konferensen och samordnare i Region Östergötland.

Under mottot "Tillsammans för livet" samlar konferensen deltagare från en mängd olika verksamheter – allt från psykiatri, socialtjänst, skola, blåljusverksamheter och myndigheter till ideella organisationer och personer med egen erfarenhet.

Olika delar av landet

Närmare 640 deltagare är anmälda till konferensen och på talarlistan finns över 70 namn på föreläsare som kommer från olika delar av landet.

Projektledaren Carin Tyrén berättar om det långsiktiga målet med konferensen:

– Vi vill vara en mötesplats som bidrar till att stärka det suicidpreventiva arbetet över olika samhällssektorer tillsammans med civilsamhälle och ideella organisationer. Många är engagerade för att minska antalet suicid och suicidförsök, men det är enbart "tillsammans för livet" som vi kan nå framgång.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Smakprov från programmet

  • Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård för individer som tagit sitt liv under 2015. Åsa Westrin, professor och suicidforskare från Lund, berättar tillsammans med flera medarbetare om granskningen som fått nationell omfattning, och de första resultaten.
  • Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare från Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet, medverkar i flera seminarier. Hon talar i ett eget seminarium om att möta den som inte orkar leva – klinisk suicidprevention, men även tillsammans med Inger Händestam, ordförande i Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), om efterlevandes situation och vändpunkter för efterlevande.
  • Jenny Telander, handläggare på Folkhälsomyndigheten, berättar om vad som pågår när det gäller myndighetens arbete men nationell samordning, framtagande av kunskapsstöd och uppföljning.
  • Jan Beskow, professor emeritus vid Göteborgs universitet, talar om ”Nya perspektiv och en ljus framtid långt där borta”. Han deltar även i ett nordiskt seminarium tillsammans med andra erfarna forskare och kliniker och talar tillsammans med Torbjörn Westberg, Karolinska Institutet, om ”Snabba beslut under pressade förhållande – om fotboll och suicidalitet”. 
  • Else-Mare Törnberg, från suicidprevention i väst (SPIV), leder ett seminarium om ”samtal för livskämpar - en studiecirkel för personer som ibland inte orkar leva”.

Andra webbplatser