Region Östergötland

Energikontoret nu en del av Region Östergötland

Bilden visar en solpanel.

[2019-01-03]

Vid årsskiftet upphörde Energikontoret Östra Götaland som fristående bolag för att istället ingå i Region Östergötland.

Syftet med organisationsförändringen är att göra verksamheten mer robust genom att den blir del i en större verksamhet. Samtidigt skapas synergieffekter när Energikontoret blir en del av Region Östergötlands verksamhet inom regional utveckling. I samband med förändringen har namnet ändrats från Energikontoret Östra Götaland till Energikontoret Östergötland.

– Verksamheten i sig påverkas inte i någon större omfattning, säger Erik Gotborn, verksamhetsledare på Energikontoret. Vi kommer att jobba vidare med de projekt som bolaget tidigare ägde och påbörja ett antal nya projekt som nu kommer att ägas av Region Östergötland. Viktiga ämnesområden för 2019 omfattar bland annat solel, hållbara transporter och cirkulär ekonomi.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88

Denna webbplats