Region Östergötland

Amerikanskt pris till Folke Sjöberg och US brännskadevård

[2019-05-17]

Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård vid Universitetssjukhuset i Linköping, har fått ta emot ett pris från American Burns Associations för sitt och Brännskadecentrums arbete med att förbättra brännskadevården. ”Det här bidrar till att ytterligare sprida vårt goda rykte internationellt”, säger pristagaren.

Bilden visar Folke Sjöberg

American Burns Association (ABA) är en intresseförening och övergripande kontrollorganisation för brännskadevård i USA. ABA delar med ett antal års mellanrum ut pris till en person eller verksamhet någonstans i världen som har gett ett väsentligt bidrag till att brännskadevården förbättrats.

I år har Folke Sjöberg och Brännskadecentrum vid US fått utmärkelsen för framstående överlevnadsresultat och för det kvalitetsarbete som gjorts för att uppnå dessa.

– Det här bidrar till att ytterligare sprida vårt goda rykte internationellt, säger Folke Sjöberg, som i samband med prisutdelningen bjöds in att hålla en hedersföreläsning på ABA:s årsmöte i Las Vegas.

Brännskadecentrum vid US har idag bland de bästa överlevnadsresultaten i världen. Verksamheten ackrediterades förra året enligt den europeiska brännskadeorganisationens kvalitetsnorm och fick med beröm godkänt. Folke Sjöbergs främsta förklaring till framgångarna är det välutvecklade multidisciplinära arbetssättet.

– Vi har en helhetslösning som är unik, med multidisciplinära vårdteam där alla bidrar i utvecklingsarbete, undervisning och kvalitetssäkring. Det känns väldigt roligt och hedrande att för oss alla att ha fått det här erkännandet för vårt arbete.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88