Region Östergötland

Aktuella EU-händelser ur östgötskt perspektiv

[2019-01-11]

Nu finns EU-årsöversikt 2019 som en vägledning till aktuella händelser i EU från ett östgötskt perspektiv. Region Östergötlands EU-kontor har tagit fram översikten som finns både i tryck och digitalt på webben.

Bilden visar EU-årsöversikt 2019 - aktuellt i EU från ett östgötskt perspektiv

Det är ett händelserikt år i EU med val till Europaparlamentet och förhandlingar om en Brexit och en ny långtidsbudget. Dessutom pågår en rad aktiviteter som kan intressera olika aktörer i Östergötland.

– Syftet är att öka förståelsen för hur EU påverkar Östergötland och inspirera på hemmaplan att ta tillvara på de möjligheter som unionen erbjuder i fråga om kunskap och medinflytande, säger Madeleine Koskull, kontorsansvarig vid Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel.

Prioriterade påverkansfrågor

Nytt för i år är ett avsnitt om Region Östergötlands prioriterade påverkansfrågor 2019. Det är EU-frågor som har stor betydelse för regionens egen verksamhet och länets utveckling i stort. Här presenteras till exempel förhandlingarna som pågår just nu kring EU:s nya långtidsbudget som ska gälla mellan 2021 och 2027.

Budgeten innehåller bland annat alla finansieringsprogram där Östergötland hämtar hem medel för utveckling av olika verksamheter. bioenergi är ett av de påverkansområden som Region Östergötlands EU-kontor arbetat aktivt med och som har stor betydelse för Östergötland.

Översikten tar också upp EU:s långsiktiga utveckling med tanke på allt som händer under 2019.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28