Landstinget i Östergötland

Många sjuksköterskor vill göra karriär som specialist

Bilden visar två sjuksköterskor som pratar och arbetar vid datorn.

[2016-10-26]

De nya utbildningstjänsterna för sjuksköterskor i Region Östergötland har blivit en succé. Över 80 sjuksköterskor har nu börjat sin specialistutbildning med bibehållen grundlön.

I oktober förra året beslutade regionstyrelsen att inrätta särskilda utbildningstjänster för sjuksköterskor som ville utbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där verksamheten har behov.

 – Vi såg ett behov av fler specialistsjuksköterskor och ville därför göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig. Satsningen på att låta sjuksköterskor behålla sin grundlön när de specialistutbildar sig är en viktig del i att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och vårdens kvalitet. Därför är det glädjande att så många börjat på utbildningstjänsterna, säger regionrådet Kaisa Karro (S).

14 sjuksköterskor startade sin barnmorskeutbildning i våras, medan övriga specialistutbildningar har haft kursstart den här hösten. Och nu står det klart att intresset för utbildningstjänsterna har varit mycket stort.

– 82 personer har börjat på utbildningstjänsterna, inklusive de 14 som går barnmorskeutbildningen, berättar Susanne Kvarnström, HR-strateg på Region Östergötland.

Sjuksköterskor med utbildningstjänst har kvar sin grundlön och har kontakt med chefen på sin kommande arbetsplats under studietiden. Efter utbildningen får en specialistsjuksköterska 4 000 kronor extra i månadslön.

Patientnära karriär

Specialistutbildning är bara en av många möjligheter till karriär för sjuksköterskor i Region Östergötland. De flesta karriärvägar innebär dessutom att man som sjuksköterska kan behålla patientkontakten.

– Om vi ska kunna fortsätta ge en vård i världsklass behöver sjuksköterskorna i Region Östergötland vara med och utveckla den personcentrerade vården. Därför satsar vi på patientnära karriärutveckling för sjuksköterskor, säger Susanne Kvarnström.

En patientnära karriärutveckling kan ske på många olika plan – som grundutbildad sjuksköterska, som specialistsjuksköterska eller som forskningsaktiv sjuksköterska.

– Grundutbildade sjuksköterskor medverkar ofta i förbättrings- och utvecklingsarbeten, säger Susanne Kvarnström. Många har också ett särskilt ansvar för utvecklingen inom ett specialområde inom omvårdnad.

– Och den som är intresserad av forskning har stora möjligheter. Det finns särskilda insatser för medarbetare med legitimerade vårdyrken som vill forska. Man kan forska som en del i tjänsten och samtidigt behålla kontakten med patienterna.

Ledarutveckling

Ytterligare en karriärväg är att gå vidare som chef och ledare. Många av Region Östergötlands chefer har en bakgrund som sjuksköterska.

– Vi har ett gediget ledarutvecklingsprogram för regionens chefer, berättar Susanne Kvarnström. Det finns också ett särskilt utvecklingsprogram för att identifiera och utveckla morgondagens chefer.

Textansvarig: Anchi Alm, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28