Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-19 för protokoll

[2019-12-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 29 november 2019med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 11 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_29_november_copy.pdf