Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-17 för protokoll

[2019-12-17]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 december 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 17 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

sammanträdeshandlingar och protokoll