Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-13 för protokoll

[2019-12-13]


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 29 november 2019 med Samverkans-nämnden för sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 13 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

 

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

sammanträdeshandlingar och protokoll