Region Östergötland

Tillkännagivande av ärendejustering 2019-06-12

[2019-06-12]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 11 juni 2019 med Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 69 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd Dnr: HSN 2019-31.  

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 12 juni 2019.