Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-10-22

[2019-10-22]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 10 oktober 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 22 oktober 2019.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll