Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-03

[2019-10-03]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 september 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 3 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll