Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-09-17

[2019-09-17]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 augusti 2019 med regionfullmäktige har justerats den 17 september 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll 

Linköping den 17 september 2019.