Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-09-05

[2019-09-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 27 augusti 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 5 september 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll