Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-08-19

[2019-08-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 19 augusti 2019 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 26 augusti 2019

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum