Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-06-18

[2019-06-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 juni 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 18 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.
Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll>>>