Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-05-29

[2019-05-29]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 maj 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 29 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 29 maj 2019

 

Länk till protokoll